Bıldırcın Kafesi

Bıldırcın Kafesi

Kafes Gözleri

Ara bölme saclarımız ışığın ve havanın sirkülâsyonuna olanak sağlanacak şekilde
tasarlanmıştır. Kafes gözlerinin arka kısımdaki gözle bölünmesi, ara bölme telleriyle
sağlanılır. Kafes kapakları yatay konumda kolaylıkla açılıp kapanacak şekilde
çalışmaktadır. Kafes gözleri 78 x 50,5 cm ( 35 bıldırcın kapasiteli )dir. Taban tellerinin
altından 2 adet 3,00 mm kalınlığında burgulu takviye teli takılmaktadır.

Sulama Sistemi

Kafes Bölme Yan Saclarının Orta Kısmından Kafesi Boydan Boya Geçen “PVC” Borular
Üzerine 5 Adet (Plastik Nipel) Nipel Bulunmaktadır. Hemen Alt Kısmından Geçen “V” Su
Tahliye Teknesi Gübre Bandına suyun ulaşmasını Engeller. Şebekeden Gelen Su rezervuar
İle Uygun Basınçta “PVC” Borulara Gönderilir. Her katta bir adet rezervuar
bulunmaktadır Sulama sistemimizde sızdırmazsızlık yeteneği artırılmış uzun ömürlü
bağlantı elemanları kullanılmaktadır.

Yemleme Sistemi

Tavukçuluk sektöründe tercih edilen ideal bir yemleme metodu olan arabalı yemleme
sistemimiz tasarlanan yem dağıtım aparatlarıyla yemin yem oluklarına eşit ve hijyenik
olarak ulaşmasını sağlarken aynı zamanda güvenli ve hızlı dağıtılmasını sağlayarak
taşmaları engeller ve yem sarfiyatının önüne geçer. Yemleme sistemimizin mekanizması
gücü 0.75 -2 hp arasında değişen motorlarla halat vasıtası ile tam otomatik ve yarı
otomatik olarak çalışmaktadır. Yem kovalarımız galvanizli sacdan cıvata ve perçin ile
birleştirilerek bir araya getirilmektedir. Yem silolardan kafes kapasitesine göre değişen
107 ve 127 çapındaki borulardan geçen spiral helezonlar vasıtasıyla yem arabalarına
kusursuz dağıtılır. Yemliklerimiz; eşit miktarda uygun karışımı sağlanan yem, her kata
dışarıya taşmadan ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yemleme sistemimizin başında
bulunan dondurucular kontrol switchleri vasıtasıyla kontrol altına alınır. Sistemin
sonunda kontrol bağlantıları ve bu bağlantılara ilişkin elektrik panosu bulunur. 

Gübre Tahliye Sistemi

Gübre her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan gübreyi tahliye bandına
ulaştıran POLİPROPİLEN ( plastik ) gübre bantı ile taşınır. Taşıma işleminde hareket
redüktörlü motorlar
ile sağlanmaktadır. Her katta mevcut olan sıyırıcılar ile gübre;
kümes sonunda bulunan gübre tahliye konveyörüne kusursuz olarak ulaştırılmaktadır.
Kafesin arka kısmına gübrenin sıçramalarıyla oluşacak kirlenmeleri önlemek için
muhafaza edici bir perde konulmuştur. Başlıklarda bulunan taşıyıcı merdaneler özel
kauçuk kaplamalıdır. Gübre sevk sisteminde kullanılan kontrol panolarında 1 sınıf
malzeme kullanılmaktadır.

Kafes Konstrüksiyonu

 • Dikme Kalınlığı :2.00 mm
 • Ara Bölme Telleri Kalınlığı :0.70 mm
 • Yem Oluğu Kalınlığı :0.70 mm
 • Göğüslük Kalınlığı :0.60 mm
 • Yemlik Ayakları Kalınlığı :1.50 mm
 • Yan Saclar(Bant Yatakları) :0.70 mm
 • Ray Sacları :2.00 mm
 • Kafes Başlıkları :3.00 mm
 • Taban Telleri :Ø 2.00 mm
 • Kapak Telleri :Ø 5.00 mm
 • Üst Teller :Ø 2.00 mm