YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ-GEZEN TAVUK

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ-GEZEN TAVUK

SISTEMTAV  KÜMES EKİPMANLARI YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

Dünyada Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Tavuklarda yumurta verimi 23. haftada %50 ye, haftalar arasında %90-93 lük verim seviyesine ulaşır. Bundan sonra yumurta verimi azalarak haftalar arasında %60 dolayına iner ve ekonomikliğini kaybeder.

 Ticari Yumurta üretiminde başarımız; Tavuk başına yılda adet yumurta Tavuk Yetiştiriciliği 2 1 kg yumurta için 2.2 kg veya daha az yem tüketimi olmalı. Yumurtlama kümesinde yıllık %6 dan daha düşük ölüm oranı olmalı -İşletmede %2 nin altında kırık yumurta olmalıdır.

 Kümes sistemleri tavukları 16. haftada yumurtlama kümeslerine nakledilir. Piliçler getirilmeden kümes ve ekipmanlar, dezenfekte edilmelidir. Piliçlerin yumurtlama dönemini geçirecekleri kümes sistemleri 3 şekilde olabilir: 1- Yer sistemli (altlıklı) 2- Izgara sistemli (1/3 ü veya 2/3 ü) 3- Kafes sistemli Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği şeklinde yapılır.

  Yer Sistemli Kümesler (Altlıklı) Kanatlı Yumurta tavuğunda 4 Zemin betondur. Üzerine sap,çeltik, saman, planya talaşı serilir. Bunlar 7-10 cm kalınlıkta yayılır. Yer kümeslerinde yumurtlama dönemi m2 ye 6-7 tavuk hesap edilmelidir.

 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Izgara Sistemli Kümesler: (1/3 ü veya 2/3ü) Kümesin 1/3 veya 2/3 ü ızgaralı olur, gerisi yer sistemidir. Izgaralar yerden cm yükseklikte olur. Tavuklar genellikle ızgara üzerinde dururlar.

Gübreleri aşağıdaki gübre çukuruna düşer. Burada m2 ye 6-7 tavuk düşer. Manuel Folluklar : 4-5 tavuk için bir folluk bulunur. Kümesin loş kısımlarına yerleştirilir. Altlık olarak talaş veya saman kullanılır. Suluk ve Yemlikler Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği tavuk için bir otomatik askılı suluk kullanılır. Sulukların yüksekliği tavukların sırt hizasından 2-3 cm yüksekte olmalıdır. Suluklarda daima temiz, taze ve yeterli su olmalıdır tavuğa bir yemlik hesaplanır. Yemlikte 1-2 gün yetecek yem bulundurulur. Kümese bir sıra suluk, bir sıra yemlik dizilir. Daha modern sistemlerde otomatik folluk sistemleri kullanılır. Temiz yumurta, kırık yumurta daha az, yer yumurtası oranı daha düşük, işçilik maliyeti daha düşüktür

Yumurta Tavuğu, Kafes Sistemi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Kafes sistemi: Kümesler çok yaygınlaşmıştır. Bu sistemde her tavuk için 400 cm ye 1 tavuk hesap edilir. Kafes gözleri, kahverengi yumurtacılarda 4, beyaz yumurtacılarda 5 tavuk alacak genişlikte olmalıdır. Kafes önünde 10 cm yem ve su içme mesafesi bırakılmalıdır.

 Kafes Sisteminin avantajları, Kanatlı Hayvan YetiştiriciliğiTavuklar kontrol edilebilir, yem kaybı azdır, altlığa ihtiyaç yoktur, yere yumurtlama problemi olmaz. Kümes birim alanda daha fazla hayvan alır. Yumurtalar temiz olur, kırık ve çatlak oranı daha azdır. Yer sisteminde yumurta yeme alışkanlığı başladığında hızlı bir şekilde artarken, kafes sisteminde daha azdır. Tavuklar gurk olmaz, fazla işgücü gerekmez.

 Kafes Sisteminin dezavantajları; Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: Pahalı bir sistemdir. Kan lekeli yumurta oranı biraz fazladır, gübrelerin temizlenmesi sorun yaratır. Kafeste yaşayan tavuklarda kafes yorgunluğunu önlemek için rasyona vitamin takviyesi yapılmalıdır. Dünyada giderek azalan bir sistem hayvan hakları ve doğal yumurta olayından dolayı.

 Tavuklar için ışık İhtiyacı Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: Işık, yumurta verimini yükseltir. Bu dönemde m2 ye 3 wattlık ışık yoğunluğu düşünülür. Günlük ışık miktarı saatten yumurtlama döneminde haftada yarım saat arttırılarak saate çıkarılır ve bu şekilde aydınlatma süresi devam eder. Kümeslerde ışıklandırma güneş ışığı ve elektrikle yapılır. Ampuller yerden iki metre yukarıda ve üzeri reflektörlü olmalıdır. Aydınlanmayı sağlamak için 4 er m aralıkla 40 ar watlık ampuller kullanılır.

 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği  Sıcaklık: Yumurtatavukların en az yem tüketimiyle en fazla verim verdikleri sıcaklık aralığı C dir. Sıcaklık düşerse hayvan ısınmak için daha çok yem yer, fakat yumurta verimi düşer. Sıcaklık yükselirse, iştahsızlık artar, yemi az yer, yumurta verimi düşer, yumurtalar ince kabuklu ve küçük olur.

 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Nem ve Havalandırma: Kümes sıcaklığı 18 C iken nem oranı %60 olur. Kümeste ısı yükselince nem oranı da yükselir.kümese girince burnumuza kötü bir koku geliyorsa, kümeste karbondioksit ve amonyak gazları birikmiş, ısı ve nem artmış demektir. Bu durumda kümesin mutlaka havalandırılması gerekir. Kümeslerde havalandırma, havalandırma bacaları ve otomatik ya da yarı otomatik fanlarla yapılmalıdır. Kümes havalandırması otomatik bir sistemde yapılmalıdır. Yazın havalanlandırma da Aqua Maker soğutma ped sistemleri kullanılmalıdır. Kümeslerde 1 kg canlı Ağırlık için saatte 5-6 m3 temiz havaya ihtiyaç vardır.

Yumurta  Kanatlı Hayvan YetiştiriciliğiTavukların Beslenmesi Yumurtlama dönemi iki kısma ayrılır: Haftalık: Büyümenin devamı ve yumurtanın gelişmesi olan bu dönemde tavuklar en az % 16 proteinli 2650 kcal / kg metabolik enerjili yemlerle beslenir Haftalık : Bu dönemin 60. haftaya kadarı verim, ileriki haftalar olgunluk dönemi diye adlandırılır. Bu dönemde tavuklar %15 proteinli 2650 kcal / kg metabolik enerjili yemlerle beslenir.

Yumurta  Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: Tavukçulukta en önemli masrafı yem oluşturur. Güvenilir fabrikalardan yem alınmalı, yem torbasının üzerinde yemin cinsi ve içeriği belirtilmiş olmalıdır. İyi bir karma yem avuç içine alınıp kontrol edilirse, nemsiz, akıcı, kötü kokusuz ve bir örnek olmalıdır. İşletmeye getirilen yemler nemsiz ve havadar bir yere konmalı, yüksekliği 1,5-2 metreyi geçmeyecek şekilde ızgaralar üzerine istif edilmelidir.

 Yumurta Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: Tavuk yeminin %60 ını (arpa, buğday, mısır vb.gibi) dane yemler oluşturur. Proteinli besin maddeleri ise (soya küspesi, pamuk tohumu küspesi,yonca unu, balık unu, etkemik unları vb.) yemin %30-35 ni oluşturur. Geriye kalan % 5-10 luk kısmını ise vitamin ve mineral maddeler oluşturur.ülkemiz şartlarında bir tavuğun günlük yem tüketimi gr arasındadır. Bu miktar tavuğun cinsine, yemlik sistemine, yem kalitesine, kümesin sıcaklığına bağlı olarak farklılıklar gösterir. Ayrıca Pelet ve Granül yemi ince yeme göre daha severek yerler.

 Yem Tüketiminde Pratik Düzeltmeler Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: Yemin 1 kilosundaki ME değerindeki her 100 kcal lik artış veya azalış, yem tüketimini 5 g artırır veya azaltır. Çevre sıcaklığı (21 C) optimalin altına düştüğünde her 1 Cde (21-4 C) yem tüketimi 1g artar. Optimalin üstünde ise (21-38 C arasında) yem tüketimi 2,5 g azalır. Yumurta veriminde %70 ten sonraki her %10 luk artış veya azalış, yem tüketiminde 4 g lık artış veya azalışa yol açar. Canlı ağırlıktaki her 50 g lık değişme yem tüketiminde 1,3 g lık artış veya azalışa yol açar.