Bir Tavuk Yumurta Kafesinde Bulunması Gereken en Önemli Özellikler

Bir Tavuk Yumurta Kafesinde Bulunması Gereken en Önemli Özellikler
 1. Yumurta Tavuk kafes sisteminin ana bileşenleri, sıcak daldırma galvanizli sac ve  sıcak daldırma galvanizli tel malzemeden oluşmalıdır. Erozyona daha dayanıklı olması için
 2. YumurtaTavuk Kafes sisteminin ana konstrüksiyonunda kullanılacak her 60 cm de bir kafes ayağı, kafesin yük dağılımını desteklerken bu ayakların altına konan geniş tabanlı pabuçlar baskı alanını çoğaltarak birim alandaki basıncı azaltmaktadır. Yükü eşit miktarda dağıtmak
 3. Yumurta Tavuk Kafesi imal  edilirken gereksiz kıvrımlardan kaçınılarak, kafes bünyesinde bit ve benzeri canlıların yaşama alanı oluşturmasına müsaade edilmemelidir
 4. Kafes içinde minimum yem zayiatı için, tavuk kafes yemlikleri kafes sistemine uyumlu olması  ve özel yemleme aparatı kullanılmalıdır.
 5. Gübre, her tavuk kafes sırası ve katının altında bulunan, tavuk kafesi boyunca uzanan ve gübrenin kusursuz olarak temizlenmesine olanak tanıyan, 1 mm kalınlığında Polipropilen (PP) gübre bantları kullanılmalı ve gübre temizleme işlemi en geç 2 ya da 3 günde bir yapılmalıdır.
 6. Kafes içindeki yumurtalar özel üretim bez yumurta bantlar ile nakledilmeli ve bağlantı elemanları plastikten imal edilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
 7. Yumurta tavuk kafes sistemindeki  alt teller yüksek öneme sahiptir. Alt tellerde galvaniz artığı olmaması ve tellerin hamak sistemine sahip olarak yumurtaya minimum şiddetle tesir etmesi gerekmektedir.
 8. Tavukların su içmek için kullanacağı nipellerin su sızdırmaması çok önemlidir.
 9. YumurtaTavuk Kafes alt teli imal  edilirken özel eğim sağlanmalı, sağlanan bu eğimle yumurtanın hassas bir şekilde bez banda ulaşması sağlanmalıdır.
 10. Tavuk göğüslüğünün  iç tarafında, tavuğun tırnaklarını törpülemesi için kabartmalı tırnak aşındırıcı özellikte olan tırnak törpüsü bulunmalı.